Ἡμερίδα μέ θέμα: «Οἰκογένεια μέ Δύσκολο Ἔφηβο: Ἀπό τή Διαμάχη στή Συμμαχία»

Ἡμερίδα 10 Φεβρουαρίου 2024

«Οἰκογένεια μέ Δύσκολο Ἔφηβο: Ἀπό τή Διαμάχη στή Συμμαχία»

Το Σύγχρονο Ζευγάρι: Συντροφικότητα και Γονεϊκότητα. Κλινικά και Δεοντολογικά Ζητήματα. - ΕΘΟΖ

Ἡμερίδα 22 Ίανουαρίου 2022

Τό Σύγχρονο Ζευγάρι: Συντροφικότητα καί Γονεϊκότητα. Κλινικά καί Δεοντολογικά Ζητήματα.

«Στοχασμοί καί Ἀναστοχασμοί στή Θεραπεία Ζευγαριοῦ»
Ἡμερίδα 22 Ἰανουαρίου 2022

Συνέντευξη/Συζήτηση μέ θέμα:
«Ἀποτυπώσεις τῆς Σχέσης τοῦ Ζευγαριοῦ στό Θέατρο»