Πολιτική προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ ἐπισκέπτη/χρήστη

Ἡ διαχείριση καὶ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ ἐπισκέπτη / χρήστη τῆς ἱστοσελίδας μας διέπεται ἀπὸ τοὺς ὅρους χρήσης τῆς παρούσας ἱστοσελίδας καὶ τὶς σχετικὲς διατάξεις τόσο τοῦ Ἑλληνικοῦ ὅσο καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου.