Τό Σύγχρονο Ζευγάρι: Συντροφικότητα καί Γονεϊκότητα. Κλινικά καί Δεοντολογικά Ζητήματα.

Το Σύγχρονο Ζευγάρι: Συντροφικότητα και Γονεϊκότητα. Κλινικά και Δεοντολογικά Ζητήματα. - ΕΘΟΖ
Το Σύγχρονο Ζευγάρι: Συντροφικότητα και Γονεϊκότητα. Κλινικά και Δεοντολογικά Ζητήματα.

ΕΝΑΡΞΗ

22 Ιανουαρίου 2022 - 10:00

ΛΗΞΗ

22 Ιανουαρίου 2022 - 15:00

Ἔχουν περάσει ἀρκετοὶ αἰῶνες ἀπὸ τότε ποὺ οἱ πρῶτες διακόνισες τῶν Νοσοκομείων τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νέας Ρώμης (ἡ μετέπειτα ἀποκληθεῖσα καὶ ὡς Βυζαντινή), στὸ πλαίσιο τῶν ἐνοριακῶν τους ὑποχρεώσεων καὶ διαπνεόμενες ἀπὸ ἐπαγγελματικὴ ἢ εὐσεβιστικὴ διάθεση, ἔδιναν συμβουλὲς σωματικῆς ἢ ψυχικῆς υγείας καὶ ἐπὶ θεμάτων σχέσεων γονέων –τέκνων ἢ συζύγων. Αὐτὴ ἡ πρωτόλεια μορφὴ οἰκογενειακῆς ἢ συζυγικῆς θεραπείας ἐξελίχθηκε ἀναλόγως τῶν ἱστορικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἀλλαγῶν.

Σήμερα, ἀτενίζοντας πλέον τὰ μέσα τοῦ 21ου αἰῶνα, ὅσον ἀφορᾶ τὶς οἰκογένειες, τὰ ζευγάρια καὶ τὶς συντροφικὲς σχέσεις, πολλὰ ἔχουν ἀλλάξει. Τὸ μόνο ποὺ φαίνεται ἴσως νὰ παραμένει σταθερὸ εἶναι ὅτι τὸ ζευγάρι ἁπαρτίζεται ἀπὸ δύο ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ εἶναι ὁ ἕνας «δίπλα» στὸν ἄλλο ἀνεξαρτήτως φύλου, φυλῆς, καταγωγῆς, θρησκευτικῶν ἢ ἰδεολογικοπολιτικῶν διαφορῶν. Ἡ εὐρύτερη συντροφικὴ σχέση εἶναι ζωντανὴ καὶ πάλλουσα μέσα στὶς διάφορες ἐξελικτικὲς φάσεις τῶν οἰκογενειῶν.

Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν πολυπλοκότητα τῶν συντροφικῶν σχέσεων, πόσο ἕτοιμοι εἶναι οἱ σημερινοὶ θεραπευτὲς νὰ ἀφουγκραστοῦν καὶ νὰ συζητήσουν γιὰ θέματα τὰ ὁποῖα διαφέρουν ἀπὸ τὶς δικές τους ἀπόψεις;  Πόσο ἐμπιστεύονται ὅτι ἡ συντροφική σχέση ἀποτελεῖ τό ἰδανικό πεδίο προσωπικῆς καί οἰκογενειακῆς ἀνάπτυξης; Πόσο διαθέσιμοι εἶναι νὰ κατανοήσουν θέματα συντρόφων μὲ διαφορετικὸ ἐρωτικὸ προσανατολισμὸ; Συντρόφων, ποὺ τοποθετοῦνται σὲ διαφορετικὸ ἰδεολογικοπολιτικὸ χῶρο, ἀσπάζονται διαφορετικὲς ἢ καμμία θρησκευτικὴ δοξασία ἢ προέρχονται ἀπὸ ἄλλο πολιτισμικὸ ὑπόβαθρο; Πόσο πολλὲς φορὲς οἱ ἄλλες λειτουργίες τῆς οἰκογένειας φαίνεται ὅτι ἀντιπαρατίθεται ἀντὶ νὰ ὁλοκληρώνουν τὴ συντροφικὴ σχέση; Ἀκομα, πῶς ἔχει διαμορφωθεῖ ἡ θεραπεία τῶν συντροφικῶν σχέσεων ἐν μέσῳ πανδημίας, ὅταν οἱ συμμετέχοντες στὶς συνεδρίες εἶναι δυνατὸν νὰ βρίσκονται σὲ ἀλλα σημεῖα τῆς πολης, τῆς χώρας ἢ τοῦ πλανήτη καὶ οἱ συναντήσεις νὰ ἐπισυμβαίνουν μὲ τὴ βοήθεια τῆς τεχνολογίας; τί πρακτικὰ ἢ δεοντολογικὰ ζητήματα ἐγείρουν τὰ ἀνωτέρω θέματα; πόσο εὔκολα οἱ σημερινοὶ θεραπευτὲς ἀνατρέχουν στὴν σύγχρονη ἀρθρογραφία καὶ βιβλιογραφία ἢ ἀναζητοῦν ἐποπτεία ὅταν ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ αὐτά;

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὲς τὶς σκέψεις, σεμνυνόμαστε ὅτι ἡ Ἡμερίδα θὰ ἀποτελέσει ἕνα ἐφαλτήριο γιὰ περαιτέρω προβληματισμούς, ἐπ’ ὠφελεία τοῦ κλινικοῦ μας ἔργου.

Ἡ Ἡμερίδα ἀπευθύνεται σέ ἐπαγγελματίες Ψυχικῆς Ὑγείας καί θά πραγματοποιηθεῖ μέσω τῆς διαδικτυακής πλατφόρμας zoom. Οἱ λεπτομέρειες γιά τήν πρόσβαση στό Zoom, θά ἀποσταλοῦν τό ἀργότερο μέχρι τίς 21/01/2022.

Τό κόστος παρακολούθησης/συμμετοχῆς ἀνέρχεται στά 20 €, καί ἀφορᾶ τή συμμετοχή σέ ὅλες τίς παρουσιάσεις κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας, καί τή συμμετοχή σέ ἕνα ἐργαστήριο τῆς ἐπιλογῆς σας.

Το Σύγχρονο Ζευγάρι: Συντροφικότητα και Γονεϊκότητα. Κλινικά και Δεοντολογικά Ζητήματα. - ΕΘΟΖ

Πρόγραμμα Ημερίδας

  • 10:00-10:15 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
  • 10:15-12:15 Στρογγυλό Τραπέζι: Εἰσηγήσεις Ἑταιρειῶν, ἐρωτήσεις καί συζήτηση μεταξύ τῶν συμμετεχόντων, ἐρωτήσεις καί σχόλια ἀπό τό ἀκροατήριο, ἀναστοχασμός-συμπεράσματα.

Προεδρεῖο:

Καραγιάννης Δημήτρης: Παιδοψυχίατρος, Ὑπαρξιακός Συστημικός Ψυχοθεραπευτής Ζευγαριῶν, Ὁμάδας και Οἰκογένειας, Πρόεδρος ΕΘΟΣ.

Παπαδάκης Θαλῆς: Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής Ὁμάδας καί Θεραπευτής Οἰκογένειας.

Συμμετέχοντες:

Ἰωαννίδου Βιργινία (ΣΕΒΕ), Κελάκης Ἀντώνης (ΕΘΟΖ), Μαρκέτος Νῖκος (ΕΕΣΣΚΕΨΟ), Μάρκου Σμάρω (ΕΛΕΣΥΘ), Παρίτσης Νῖκος (ΕΣΥΘΕΠΑΣ).

  • 12:15-12:45 Συνέντευξη μέ τόν Σκηνοθέτη κο Θανάση Παπαγεωργίου ἀπό τήν Θεραπεύτρια Οἰκογένειας κα Ἕρση Κουνέλη: Ἀποτυπώσεις τῆς Σχέσης τοῦ Ζευγαριοῦ στό Θέατρο.
  • 12:45-13:15 Διάλειμμα
  • 13:15-14:45 Ἐργαστήρια σέ Ὁμάδες *
  • 14:45-15:15 Ἐπεξεργασία καί Συμπεράσματα στήν Ὁλομέλεια
  • Κλείσιμο Ἡμερίδας

Ἡ Τελική προθεσμία γιά τίς ἐγγραφές εἶναι στίς 18/01/2022

Γιά νά δηλώσετε συμμετοχή χρειάζεται νά ἐπιλέξετε τήν προτίμησή σας σέ ἕνα ἐργαστήριο. Ὁ κάθε συμμετέχοντας μπορεῖ νά ἐπιλέξει μέχρι μία συμμετοχή στό ἴδιο ἐργαστήριο. Κάθε συμμετοχή ἀφορά ἕνα ἄτομο.

Προσοχή: Γιά τήν ἀποτελεσματικότερη διεξαγωγή τῶν εργαστηρίων, ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων δέν θά ξεπερνάει τίς 25 συμμετοχές, ἀνά ἐργαστήριο καί θά τηρηθεῖ αὐστηρά ἡ σειρά προτεραιότητας. Σέ περίπτωση πού ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων εἶναι μεγαλύτερος ἀπό τόν ἀναμενόμενο, οἱ ἐπιπλέον συμμετοχές θά κατανεμηθοῦν ἱσομερῶς στά ἐργαστήρια, κατόπιν ἐπικοινωνίας μέ τούς συμμετέχοντες.

* Ἐργαστήρια

Ἐργαστήριο 1. «Mr Right & Ms Always Right – Συντροφικότητα καί Ρόλοι – Προσεγγίζοντας τίς Ἔννοιες τοῦ Ἀνδρισμοῦ καί τῆς Θηλυκότητας στή Μεταμοντέρνα Ἐποχή» – Γεωργακοπούλου Μαρία, Γούναρη Μαριλένα, Μιχαηλίδου Λήδα, Μπέη Φωτεινή (ΕΛΕΣΥΘ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 1
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Ἐργαστήριο 2. «Τί εἶναι Σύχρονο; Τί εἶναι Ζευγάρι;
Ἕνα Παιχνίδι Ἀλληλεπίδρασης καί Συν-κατασκευῆς» -Θεοδωρίδης Δημήτρης (ΣΕΒΕ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 2
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Ἐργαστήριο 3. «Ἡ Ἀξιοποίηση τοῦ Ἑαυτοῦ τοῦ Θεραπευτῆ στή Θεραπεία Ζεύγους» – Κατῆ Ἀθανασία (ΕΕΣΚΕΨΟ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 3
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Ἐργαστήριο 4. «Ἐποπτεία Συνεδρίας Ὁμάδας Ζευγαριῶν/Γονέων» – Λατσώνα Κωνσταντίνα, Γαλάνη Κλεάνθη (ΕΘΟΖ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 4
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Ἐργαστήριο 5. «Διερευνώντας τίς Σχέσεις τῶν Ζευγαριῶν πού Βιώνουν Βία» -Μπατάλα Κωνσταντίνα, Σωτηρία Βούλγαρη ( ΕΣΥΘΕΠΑΣ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 5
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Ἐργαστήριο 6. «Κανονικό καί μή στή Θεραπεία Ζεύγους- Ἀντιμέτωποι μέ Ἰσχυρές Θεραπευτικές Προκλήσεις» – Μπαφίτη Τσαμπίκα (ΕΛΕΣΥΘ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 6
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Ἐργαστήριο 7. «Ἡ Ψυχολογική Ἀξιολόγηση Ζεύγους» – Τερλίδου Χριστίνα, Θεοδώρου Παναγιώτα (ΕΘΟΖ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 7
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Ἐργαστήριο 8. «Διάλογος τῶν Θεραπευτῶν γιά τή Θεραπεία Ζεύγους» -Χαραλαμπάκη Κάτια (ΕΕΣΣΚΕΨΟ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 8
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Ἐργαστήριο 9. «Tό Σύγχρονο Ζευγάρι καί ἡ Δυσκολία τῆς Δέσμευσης» -Χριστοπούλου Εὐθυμία (ΕΣΥΘΕΠΑΣ).

Ἐπιβεβαίωση Συμμετοχῆς στο Ἐργαστήριο 9
(Δεν ὑπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.)

Γιά τήν κατάθεση τοῦ ποσοῦ τῶν 20 εὐρώ, χρησιμοποιῆστε τόν παρακάτω λογαριασμό.

Ι.Ο.Α.Α. Ἐθνική Τράπεζα IBAN GR 0601101320000013229600369 Ἀριθμός Λογαριασμοῦ 132/29600369

Παρακαλῶ μήν ξεχάσετε νά συμπληρώσετε τό Ὁνοματεπώνυμό σας καί τό λόγο «Ἡμερίδα 22/01/2022» ὅταν πραγματοποιήσετε τήν κατάθεση.

Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς κατάθεσης, παρακαλώ ὅπως ἀποστείλετε στό ethoz2019@gmail.com, τό ἀποδεικτικό τῆς συναλλαγῆς.

Στό τέλος τῆς ἡμερίδας, θά ἀποσταλοῦν ἠλεκτρονικά οἱ βεβαιώσεις παρακολούθησης στούς συμμετέχοντες καθώς καί βεβαιώσεις συμμετοχῆς στούς ὁμιλητές.

Γιά ὁποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ἤ διευκρίνιση: ethoz2019@gmail.com

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γαλάνη Κλεάνθη: Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας (Μέλος ΕΘΟΖ).
Γεωργακοπούλου Μαρία: Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια.
Γούναρη Μαριλένα: Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια.
Θεοδωρίδης Δημήτρης: Ψυχολόγος, Συστημικός Θεραπευτής, Ἀντιπρόεδρος ΣΕΒΕ.
Θεοδώρου Παναγιώτα: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Μέλος-Ταμίας ΕΘΟΖ.
Ἰωαννίδου Βιργινία: Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια, Πρόεδρος ΣΕΒΕ.
Κατῆ Ἀθανασία: Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια.
Καραγιάννης Δημήτρης: Ψυχίατρος, Ὑπαρξιακός Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, Πρόεδρος ΕΘΟΣ.
Κελάκης Ἀντώνης: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής Ὁμάδας, Θεραπευτής Οἰκογένειας, Γραμματέας ΕΘΟΖ.
Κουνέλη Ἕρση: Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.
Λατσώνα Κωνσταντίνα: Κοινωνικὴ Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.
Μαρκέτος Νῖκος: Ψυχίατρος, Συστημικός Θεραπευτής, Πρόεδρος ΕΕΣΣΚΕΨΟ.
Μάρκου Σμάρω: Κοινωνική λειτουργός, Οἰκογενειακή Θεραπεύτρια
Μιχαηλίδου Λήδα: Κοινωνική λειτουργός, Ψυχοθεραπεύτρια.
Μπατάλα Κωνσταντίνα: Ἐκπαιδευτικός, Συστημική Θεραπεύτρια.
Μπαφίτη Τσαμπίκα: Κλινική & Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Οἰκογενειακή Θεραπεύτρια, Μέλος ΕΛΕΣΥΘ.
Μπέη Φωτεινή: Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια.
Παπαγεωργίου Θανάσης: Ἠθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας.
Παπαδάκης Θαλῆς: Κλινικὸς Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων.
Παρίτσης Νῖκος: Ψυχίατρος, Συστημικός Θεραπευτής, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, πρόεδρος ΕΣΥΘΕΠΑΣ.
Τερλίδου Χριστίνα: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια -Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.
Χαραλαμπάκη Κάτια: Ψυχίατρος, Συστημική Θεραπεύτρια, Μέλος ΕΕΣΣΚΕΨΟ.
Χριστοπούλου Ευθυμία: Ψυχολόγος, Συστημική Θεραπεύτρια.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γαλάνη Κλεάνθη: Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Μέλος Δ.Σ. ΕΘΟΖ.
Θεοδώρου Παναγιώτα: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Μέλος (Ταμίας) ΕΘΟΖ.
Κελάκης Ἀντώνης: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής Ὁμάδας, Θεραπευτής Οἰκογένειας, Γραμματέας ΕΘΟΖ.
Κουνέλη Ἕρση: Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.
Λατσώνα Κωνσταντίνα: Κοινωνικὴ Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.
Μανουσάκη Κυριακὴ: Ψυχοπαιδαγωγός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Ἀντιπρόεδρος ΕΘΟΖ.
Μοράρου Ἑλένη: Κοινωνικὴ Λειτουργός, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.
Παπαδάκης Θαλῆς: Κλινικὸς Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας.
Πουπάλου Εἰρήνη: Νηπιαγωγός, ἐκπαιδευόμενη στή Θεραπεία Οἰκογένειας.
Τερλίδου Χριστίνα: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια -Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας.
Χατζηγιάννη Εἰρήνη: Κοινωνική Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Πρόεδρος ΕΘΟΖ.